. Στηρίξτε τους Μελισσοκόμους παραγωγούς(και γενικά την πρωτογενή παραγωγή από εκεί πηγάζουν όλα) όλοι έχουν συμφέρον από αυτούς στήν Ελλάδα καί σέ όλο τό κόσμο.

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021

Πατέντα στη πατέντα. Μάλλον τα σπάσαμε ! ! ! . Πόλεμος με τη Νοζεμίαση. - Patent to patent. We probably broke them! ! ! . War with Nosemia.

2021 Χρόνια Πολλά με Υγεία και Δύναμη.   
  Τι θα λέγατε εσείς και η μελισσοκομική βιομηχανία για 
ένα οικολογικό προϊόν που μπαίνει μέσα στη κυψέλη 
και καταπολεμά η καλύτερα δεν αφήνει να εμφανιστεί 
η Νοζεμίαση (κόψιμο της βλάστησης). 
  Χρόνια ολόκληρα υπήρχε η ανάρτηση πατέντα στη πατέντα 
είτε σε σκέψεις είτε σε εργαλεία 
σαν το παρακάτω π.χ 


που δημοσιεύτηκε 8/5/2017 και το διαβάσαμε εδω.
  Αργότερα το είδαμε να κυκλοφορά και έξω χωρίς
το μπροστινό μαχαίρι ίσως για να υπάρχει μια λαβή.
  Τώρα επειδη θα δοθεί τεράστια αξία και κατά ένα 
ποσοστό κοντά στο 100% τέλος στη Νοζεμίαση, 
και δεδομένου ότι αυτό θα βασίζετε σε 
επιστημονική έρευνα (διαπίστωση)
θα ζητήσουμε την κατοχύρωση της ιδέας. 
Μελετούμε το τρόπο.
                                    Επικοινωνία..    melibevias@gmail.com

Να είστε όλες και όλοι καλά.
Παναγιά μου σώσε μας. 

2021 Happy Birthday with Health and Strength.
  What would you and the beekeeping industry say about
an ecological product that enters the hive
and fights the best does not let it appear
Nosemia (cutting of vegetation).
  For years there was patent posting on the patent
either in thoughts or in tools
like the following e.g.

which was published on 8/5/2017 and we read it here.
  Later we saw it circulating outside without
the front knife perhaps to have a handle.
  Now because it will be given huge value by one
rate close to 100% fee on Nosemia,
and since this will be based on scientific research
(finding) we will ask for the registration of the idea .
We study the way.
                                
                            Contact ..        melibevias@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Score :
Λάθη (6):