. Στηρίξτε τους Μελισσοκόμους παραγωγούς(και γενικά την πρωτογενή παραγωγή από εκεί πηγάζουν όλα) όλοι έχουν συμφέρον από αυτούς στήν Ελλάδα καί σέ όλο τό κόσμο.

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Μια μέθοδος διατήρησης (Βασιλικού πολτού) που υπόσχεται πολλά.

Λυοφιλοποίηση. Είναι η μέθοδος αφυδάτωσης ενός προϊόντος, με γρήγορη κατάψυξη στους -20 ως και – 60 C και ακολουθεί η εξάτμιση τού σχηματισμένου πάγου με ειδική συσκευή που λειτουργεί υπό κενό (χαμηλή πίεση).
Το νερό έρχεται δηλαδή στην αέρια φάση χωρίς να περάσει από την υγρή. Το υπόλειμμα είναι σπογγώδες και ευδιάλυτο στο νερό (επανυδάτωση) . Έτσι, η ουσία ξηραίνεται
διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τις διάφορες ιδιότητές. Αφαιρούμε μέχρι και 99% του νερού χωρίς το δείγμα να χαλάσει καθόλου, χωρίς να συρρικνωθεί και χωρίς να αλλάξει το χρώμα του!
Προκειμένου περί τροφίμων διατηρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό ο χρωματισμός, το άρωμα, οι γευστικές ιδιότητες κλπ.
Με τη μέθοδο αυτή έχουμε
1.  Αποφυγή των βλαπτικών επιδράσεων της θερμότητας στα κύτταρα.
2.  Πρακτικά απομακρύνεται όλη σχεδόν η υγρασία.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λυοφιλοποίησης είναι
1.  Διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθμό των ιδιοτήτων των προϊόντων.
2. Το λυοφιλοποιημένο ξηρό προϊόν έχει τον ίδιο όγκο με το αρχικό.
3. Επανυδάτωση του προϊόντος και επαναφορά στην αρχική του κατάσταση αφού
    βρίσκετε σε σπογγώδη ξηρή κατάσταση.
4. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος, δεδομένου ότι κατά κανόνα ένα ξηρό     προϊόν παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα.

Η μέθοδος είναι οικονομικά ακριβή, και απαιτεί πολύπλοκο εξοπλισμό, χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί ευρέος στο μέλλον για την σωστή και μεγάλης διαρκείας 
διατήρησης του Βασιλικού πολτού
Φυσικά με το φρέσκο τίποτα δεν συγκρίνετε, και το φρέσκο Βασιλικό πολτό
τον έχει την κατάλληλη χρονική στιγμή μόνο ο παραγωγός μελισσοκόμος
--------------------------------------------------------------------------------
Οι μέλισσες όταν βλέπουν τέτοιες
            πινακίδες της ντροπής τότε              συζητάνε για να βρουν λύσεις.

                         

----------------------------------------------------------------------------------------------
g.live

Να είστε όλες και όλοι καλά.
Παναγιά μου σώσε μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Score :
Λάθη (6):