. Στηρίξτε τους Μελισσοκόμους παραγωγούς(και γενικά την πρωτογενή παραγωγή από εκεί πηγάζουν όλα) όλοι έχουν συμφέρον από αυτούς στήν Ελλάδα καί σέ όλο τό κόσμο.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Σουσούρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Score :
Λάθη (6):